Categorieën
Uncategorized

Stichting Samenthuis; een lach op je gezicht!

Brengt dit niet een lach op jouw gezicht! Bij de jongeren van Samenthuis in elk geval wel! De donateurs van Afeto hebben meegeholpen aan deze actie!

Stichting Samenthuis (www.samenthuiszijn.nl) is een ouderinitiatief opgericht voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het doel van de stichting is om deze jongeren op een fijne, volwaardige en zo duurzaam mogelijke manier deel te laten nemen aan de maatschappij.

Dit is gerealiseerd door een kleinschalige, levensloopbestendige woonvorm te realiseren, midden in de maatschappelijke omgeving van het Brabantse dorp Udenhout, rustig gelegen, maar op loopafstand van de gezellige dorpskern.

Waar gewoonlijk je kinderen, als ze volwassen worden, “uitvliegen” voor zelfstandige deelname aan de maatschappij, is dat voor deze jongeren een heel ander verhaal. Gelukkig hebben de ouders daar een mooie oplossing voor gevonden; een kleinschalige woonvorm in Udenhout, die voelt als een thuis!


In Januari 2020 is het Samenthuis-huis in gebruik genomen. Ondanks uitdagingen vanwege de pandemie hebben de 6 huidige bewoners inmiddels een heel fijn “Thuis” gekregen en daar zijn we enorm trots op!

Naast de dagelijkse zorg is ontspanning ook van groot belang. Het gaat dan om ontspanning, beleving en het stimuleren van de zintuigen waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop de bewoners prikkels  kunnen verwerken. Zo krijgen zij een prettige dag! Afeto zal in de vorm van een éénmalige donatie helpen om dit mogelijk te maken. De donatie zal worden aangewend om activiteiten voor de bewoners te organiseren die passen bij hun niveau. Deze activiteiten bestaan o.a. uit een ontmoeting met een muzikant of bijvoorbeeld een ontmoeting met miMakker  (www.mimakkkus.nl). MiMakker maakt contact met de bewoners voor wie taal niet toereikend is, met als doel hen te ondersteunen bij hun welbevinden waarbij de bewoner zelf de regie houdt. Dit resulteert in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij de bewoners. Brengt dit ook niet een lach op jouw gezicht?

Help Afeto door donateur te worden. We hebben jullie steun hard nodig. Zoek contact met ons via het contact formulier.

Categorieën
Uncategorized

Bangladesh: Afeto en stichting PhySCI gaan samenwerken voor het CP daycare centrum in Dinajpur

De afgelopen maanden is er op de achtergrond gewerkt aan een nieuwe samenwerking! Afeto is op dit moment bezig met een nieuw project, samen met stichting PhySCI.

Stichting PhySCI zet zich in voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh. Kinderen met een (lichamelijke)  beperking hebben in Bangladesh een veel grotere achterstand dan andere kinderen. Ze worden niet geaccepteerd omdat ze minder kunnen bijdragen aan de maatschappij en raken vaak in een sociaal isolement.

Ria Schmitz is fysiotherapeut en heeft sinds 2013 haar eigen stichting om daar verandering in te brengen, Stichting PhySCI. Stichting PhySCI heeft dagcentra opgezet voor de kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking, één daarvan is het dagcentrum in Dinajpur.

In de dagcentra krijgen de kinderen respect, aandacht, liefde, therapie en worden ze gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ook de moeders van deze kinderen krijgen begeleiding en training bij het stimuleren van de lichamelijke of intellectuele ontwikkeling van hun kinderen. Ze vinden tevens steun bij elkaar. Ook is er een groot scala aan therapeutische hulpmiddelen. Hulpmiddelen zijn reuze belangrijk om de ontwikkeling en therapie te ondersteunen. Spalken om staan of lopen mogelijk te maken, speciale stoeltjes om sterker te worden en te kunnen spelen, voelen en ervaren, een statafel om de wereld vanuit een andere positie te bekijken en spieren op lengte te houden. Hulpmiddelen helpen elke dag!

Indien mogelijk worden de kinderen naar school begeleid. Daarvoor zijn er diverse soorten dagprogramma’s. Eén daarvan is de school-voorbereidende-groep.

Echter, nu is na een aantal jaren gebleken dat kinderen die de school-voorbereidende-groepen hebben bezocht, uiteindelijk niet blijvend naar school gaan; ze vallen later toch weer uit. Dit is om verschillende redenen: de school wil of kan geen extra hulp bieden bij toiletgang of de extra begeleiding in de klas kan door de school niet geboden worden. Maar ook financiële problemen van de ouders zijn een reden voor schooluitval. Ook kan het zijn dat het niveau van het onderwijs toch niet goed aansluit bij de kinderen omdat ze al een leerachterstand hadden.

Daarom gaat PhySCI vanaf 2022 zelf onderwijs aanbieden in haar eigen daycare center, aan de school-voorbereidende-groepen. Er worden, vanuit een financiële bijdrage van AFETO, twee leerkrachten aangenomen. Op deze manier kunnen we het niveau van het aangeboden onderwijs aanpassen op het niveau van de kinderen, en hen zo naar een hoger niveau brengen.  De groepsleiding, fysiotherapeuten én de hulpmiddelen worden erbij ingezet, zodat passende ondersteuning tijdens de lessen geboden kan worden.

We hopen op een mooie samenwerking en een eerlijke kans voor deze kinderen. Via onze website zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Categorieën
Uncategorized

Brazilië: Gezond eten

In Brazilië houdt men ook van lekker eten. Echter leren niet alle kinderen thuis wat gezond eten is, waarom het belangrijk is, en dat het ook nog eens erg lekker kan zijn. Afeto werkt daarom sinds kort samen met een instituut die hierover les geeft. Tijdens deze workshops wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het eten van fruit.

De kinderen leren over de voordelen van verschillende vruchten en wat fruit nu eigenlijk gezond maakt. Schilderijen en tekeningen tonen de kenmerken van verschillende vruchten. Verder is er een fruitproeverij van verschillende vruchten. Er is geen betere besteding van de middag, dan te leren hoe belangrijk de consumptie van gezond eten is!