Over ons

Geschiedenis

De stichting Afeto werd opgericht in 1998 met als doel het ondersteunen van hulpbehoevende mensen in Brazilië. Het initiatief nemende bedrijf, Santos Enterprise Food BV, wilde graag vriendschap tonen aan de straatkinderen van Brazilië. Daartoe werd het Afeto huis in Recife opgericht. Dit huis werd aangekocht, opgeknapt en op 12 oktober 2000 officieel geopend om voor de kinderen uit de buurt een aanloopplek te zijn waar ze terecht kunnen voor onderwijs, gezondheidszorg en praktische hulp. Tot 2019 heeft het dagcentrum gefungeerd als een veilige haven waar kind en gezin van gebruik hebben gemaakt.

Het Afeto-huis is inmiddels verkocht omdat er onvoldoende vrijwilligers gevonden konden worden om dezelfde kwaliteit te kunnen bieden. Sindsdien zetten we ons in om andere stichtingen met onze fondsen te ondersteunen. Hieronder lees je welke projecten we vroeger deden in het Afeto-huis.

De kinderen

Afeto telde, in het jaar 2010, 69 kinderen die ondersteuning kregen bij het leven in de sloppenwijken. Een groot deel van deze kinderen heeft vanaf de oprichting tot het einde gebruik gemaakt van deze ondersteuning. Andere kinderen zijn in de loop van de jaren in contact gekomen met Afeto, via andere leden of door een incident waarbij acute hulp nodig was.

Ook de gezinnen van deze kinderen werden geholpen. In 2009 hebben de artsen van Afeto naast de kinderen, ook de familieleden gecontroleerd. En was er een gynaecoloog beschikbaar voor de moeders. Van de moeders heeft Afeto daarnaast altijd gevraagd of ze wat terug deden voor de stichting. Dit gebeurde in de vorm van vrijwillige hulp bij  het dagelijkse reilen en zeilen van het Afeto- huis.

Het kind en zijn/haar toekomst was altijd het belangrijkst en stond voorop. Alle activiteiten, zoals hieronder omschreven, werden altijd vóór de kinderen georganiseerd.

Goede voeding

In eerste instantie stond Afeto garant voor de eerste levensbehoeften van de families. Goede voeding was één van de pijlers. Bij het Afeto huis was er elke dag lunch. Veel Afeto-kinderen aten ’s middags mee, bij terugkomst van school.

Soep voor iedereen

Tevens hebben we een soep project uitgevoerd; ‘Soep voor iedereen’. Het doel hiervan was het aanbieden van kwalitatieve voeding voor mensen die het het hardst nodig hadden. Maar liefst 44 families, en hun kinderen profiteerde ervan. Het ging hier om ongeveer 200 monden. De mensen kregen twee dagen in de week soep welke bereid werd in de keuken van Afeto.

Het project werd gesponsord door een lokaal bedrijf en het eten werd gecontroleerd door een voedingsdeskundige op voedingswaarde en kwaliteit.

Huisvesting

Daarnaast bekommerde Afeto zich om de huisvesting. Vele huizen in de favela’s zijn slecht gebouwd en bestonden bij de oprichting van de stichting uit houten deuren en plastic schotten. Samen met de hulp van haar vrijwilligers en de families zelf is het gelukt om verschillende huizen te bouwen met gewone bakstenen, gescheiden slaap- en woonkamers en een primitieve stroomvoorziening. Dit heeft gezorgd voor een sterke verbetering van de leef kwaliteit.

Verder beschikte Afeto over een medische ruimte. In 2010 hebben wij dan ook met succes ons medisch project afgerond waarbij alle kinderen en hun families zijn gecontroleerd door een arts. Het ging hier om een algemene controle van het lichaam en daarnaast heeft een gynaecoloog alle vrouwen gecontroleerd.

Scholing

In Brazilië is de kwaliteit van het onderwijs slecht. De overheid stelt nog steeds niet genoeg geld beschikbaar om voor voldoende geschoolde leerkrachten te zorgen voor de openbare scholen. Daarbij zijn de materialen vaak oud of slecht te gebruiken en er wordt maar weinig uren les gegeven. Daarom is er voor de welvarende kinderen een particuliere school. Hier worden meer uren les gegeven, zijn de leerkrachten bekwaam en kunnen de kinderen werkelijk aan hun toekomst werken. Helaas is dit alleen weggelegd voor de kinderen uit de betere wijken. Afeto heeft jarenlang particulier onderwijs betaald voor een groot aantal kinderen.

Computerlessen

Voordat Afeto gesloten werd, was er een computerlokaal waar computerlessen werden gegeven. De kinderen beschikken thuis namelijk niet over een computer en ook op school is deze niet toegankelijk. Het is echter erg belangrijk dat kinderen leren werken met een computer en niet achterblijven in de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. De computer is immers niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. 

Tot 2011 kregen de kinderen les van Juliana en Shayenne. Zij gaven de lessen op vrijwillige basis en hebben een cursus gevolgd om goed les te kunnen geven. Het computerproject richtte zich erop de kinderen de basisvaardigheden van computeren aan te leren. Met als doel hen op deze manier aantrekkelijker te maken op de banenmarkt en zo te werken aan een betere toekomst. De lessen werden dagelijks gegeven aan 80 kinderen.

De kinderen kregen aan het einde van de computercursus een certificaat, als zij aan alle leerdoelen hadden voldaan. Op deze manier is Afeto een aanvulling geweest op de basiseducatie van de kinderen.