WAT IS AFETO?


Afeto geeft kinderen een eerlijke kans.

NEEM CONTACT OP!


Meer informatie? Een vraag? Wilt u steunen?

WORD DONATEUR!


Indien u interesse heeft om Afeto te steunen kunt u een donatie doen!

Wat is Afeto | Geschiedenis

Wat is Afeto?

De stichting Afeto werd opgericht in 1998 met als doel het ondersteunen van hulpbehoevende mensen in Brazilië. In Brazilië zijn we tot 2019 actief geweest. Omdat het vaste Afeto-huis niet meer bestaat, steunen we sindsdien andere goede doelen met dezelfde missie; Kansarme kinderen een eerlijke kans geven op onderwijs, gezondheidzorg en een veilige toekomst.


We doen dit door stichtingen, waar ook ter wereld, financieel te ondersteunen bij de activiteiten die ze uitvoeren. Andere goede doelen kunnen zich bij ons aanmelden en hun project beschrijven. Als de aanvragen voldoen aan onze eisen van helderheid, haalbaarheid en ze sluiten aan bij onze missie, biedt Afeto hen de financiële mogelijkheid die nodig is om hun projecten te realiseren.

Wil jij donateur worden, en op die manier de verschillende projecten steunen? Kijk dan bij “word donateur”.

Ben jij vrijwilliger bij een organisatie of stichting? Kijk dan bij ”contact” hoe je met Afeto in contact komt. We kijken dan samen verder hoe jouw stichting of NGO kan samenwerken met stichting Afeto.

De eerste kinderen van Afeto.

Terug naar navigatie

Geschiedenis

Hoe het begon


De stichting Afeto werd opgericht in 1998 met als doel het ondersteunen van hulpbehoevende mensen in Brazilië. Het initiatief nemende bedrijf, Santos Enterprise Food BV, wilde graag vriendschap betonen aan de straatkinderen van Brazilie. Daartoe werd het Afeto huis in Recife opgericht. Dit huis werd aangekocht, opgeknapt en op 12 oktober 2000 officieel geopend om voor de kinderen uit de buurt een aanloopplek te zijn waar ze terecht kunnen voor onderwijs, gezondheidszorg en praktische hulp. Omstreeks 2010 is Afeto uitgegroeid tot een grote stichting die op veel verschillende vlakken hulp biedt aan niet alleen de kinderen maar het hele gezin. Het Afeto-huis is inmiddels verkocht, en sindsdien zetten we ons in om andere stichtingen met onze fondsen te ondersteunen. Hieronder lees je welke projecten we vroeger deden in het Afeto-huis.


De eerste kinderen van Afeto.

Terug naar navigatie

De kinderen


Afeto telt, in het jaar 2010, 69 kinderen die zij ondersteuning geeft bij het leven in de sloppenwijken. Een groot deel van deze kinderen is tien jaar geleden ingeschreven bij Afeto en krijgt sinds dien structurele hulp aangeboden. Andere kinderen zijn in de loop van de jaren in contact gekomen bijvoorbeeld via en incident waarbij acute hulp nodig was, via via door andere leden van Afeto. Het kind staat altijd centraal, maar ook de familie wordt geholpen. Zo hebben de artsen van Afeto in 2009 niet alleen de kinderen gecontroleerd maar ook de familie leden en was en voor de moeders een gynaecoloog. Daarnaast wordt er van de moeders van Afeto ook verwacht dat ze wat terug doen voor de stichting. Dit kan in de vorm van vrijwillige hulp binnen het reilen en zeilen in het Afeto huis. Toch blijft het kind en zijn toekomst het belangrijkst en alle activiteiten, zoals deze hieronder zijn omschreven, worden dan ook altijd voor de kinderen georganiseerd.


Terug naar navigatie

De vrijwilligers


Afeto heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met het welzijn van de kinderen. Het werk is in twee landen verdeeld. De echte werk gebeurt natuurlijk in Recife zelf, waar Rosila als leidster leiding geeft aan het team vrijwilligers. Rosila is tien jaar geleden begonnen met het werk. Sindsdien staat zij aan het hoofd van de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor alle contacten die de stichting heeft met instanties, ze representeert de stichting tegenover andere instellingen, houdt de contacten met Nederland en ondertussen verdeelt ze alle taken binnen het team. Rosila heeft al de jaren met veel geduld en liefde de kinderen geholpen en is ook degene geweest die bij de oprichting van de stichting de hulpbehoevende families heeft opgezocht in de wijken en hun de hulp van Afeto heeft aangeboden. Inmiddels zijn de kinderen natuurlijk ook tien jaar ouder maar Rosila doet haar werk nog steeds met veel liefde en plezier.

Naast Rosila werken er de volgende mensen binnen het Afeto-huis:
- Juliana: Zij is verantwoordelijk voor de secretariële zaken binnen de stichting. Ze beheert de documentatie, ontvangt de e-mails, onderhoudt Facebook en regelt andere zaken op de computer. Hiernaast ontvangt zij elke dag twee klassen met kinderen die zij computerles geeft.
- Shayenne: Naast Juliana geeft ook Shayenne les aan nog twee andere klassen kinderen. Ook hier gaat het om de computerlessen waarvan de kinderen leren om te gaan met de basisprogramma’s op de computer.
- Roberta: Voor het koken en al het andere werk in de keuken is Roberta hoofdverantwoordelijk. Al het gedoneerde eten voor de kinderen en vrijwilligers maakt zij tot een goede maaltijd. Zo is er altijd goed en genoeg te eten. Met de komst van het “Sopa para todos” project heeft zij ook weer extra werk gekregen.
-Christina: Christina heeft een eigen ruimte waarin ze elke dag haar handarbeidvaardigheden inzet om van niets iets moois te maken. Ze maakt bijvoorbeeld sieraden, kleding, pannenlappen maar ook versiert ze houten kistjes en andere huishoudelijke voorwerpen. Deze worden dan verkocht tijdens verschillende bazaars en markten waardoor de stichting meer bestedingsruimte heeft. Steeds meer moeders zijn enthousiast geworden door het werk van Chris. Ze geeft inmiddels les aan meerdere moeders.
-Naast deze mensen wordt er ook van de moeders van de families verwacht dat ze hun steentje bijdragen binnen het werk. Hierbij gaat het om schoonmaakwerk en andere zaken.


In Nederland staat er ook een team klaar om het werk in Brazilië waar te kunnen maken. Zo is de stichting mede opgericht door Gesse Santos, de broer van Rosila, die toen der tijd in Nederland woonde. Hij heeft alle eerste investeringen voor de bouw en opknap van het Afeto-huis mogelijk gemaakt, samen met andere investeerders. Hij is ook al jaren betrokken bij de stichting maar doet dit niet alleen. De voorzitter van de stichting is Peter Brinkman. Hij is in 2010 voor een stage in Brazilië geweest om daar vijf maanden lang Engelse les te geven aan de kinderen van Afeto. Adriaan van Velthoven heeft tot 2013 de functie van voorzitter bekleed en heeft nu nog een belangrijke en ondersteunende functie binnen het bestuur. Lucas Ruitenberg, die ook sinds de oprichting altijd actief is geweest, is ook een erg belangrijke vrijwilliger. Hij beheert een groot deel van de stichting en legt de e-mail contacten. Verder kent de stichting ook een ambassadeur. Hierover is onder het kopje “Ambassadeur” meer te lezen.

Terug naar navigatie

Het werk

Basishulp


In eerste instantie staat Afeto garant voor de eerste levensbehoeften van de families. Dit begint bij goede voeding. Bij het Afeto huis is er elke dag lunch voor iedereen. Hierdoor wordt er dan ook altijd door veel kinderen gegeten als ze terug komen van school.

Sinds kort is er een nieuw project, Soep voor iedereen, om het eten ook de wijk in de verdelen. Het doel van ‘Soep voor iedereen’ is het aanbieden van kwalitatieve voeding voor mensen die het het hardst nodig hebben. Maar liefst 44 families, en hun kinderen profiteren ervan. Het gaat hier om ongeveer 200 monden. De mensen krijgen twee dagen in de week soep welke bereidt wordt in de keuken van Afeto. Verder wordt er brood uitgedeeld en is men bezig om te kijken of ook het uitdelen van melk mogelijk is.

Het project wordt gesponsord door een lokaal bedrijf. De kwaliteit van het eten wordt gecontroleerd door voedingsdeskundige op voedingswaarde en kwaliteit.

Daarnaast bekommert Afeto zich om de huisvesting. Vele huizen zijn slecht gebouwd en bestonden bij de oprichting van de stichting uit houten deuren en plastic schotten. Samen met de hulp van haar vrijwilligers en de families zelf is het gelukt om verschillende huizen te bouwen met gewone bakstenen en gescheiden slaap- en woonkamers. Ook een primitieve stroomvoorziening is verzekerd. Dit zorgt voor een sterke verbetering van de leefkwaliteit.

Hiernaast beschikt Afeto over een medische ruimte. In 2010 hebben wij dan ook met succes ons medische project afgerond waarbij alle kinderen en hun families zijn gecontroleerd door een arts. Het ging hier om een algemene controle van het lichaam en ook een gynaecoloog heeft alle vrouwen gecontroleerd. Aan de hand hiervan heeft Afeto contact gelegd met nabijgelegen ziekenhuizen om zo haar “familie” te helpen.

Ook kleding valt onder basishulp en daarom zorgen wij er altijd voor dat de kinderen niet in kapotte kleding of op kapotte schoenen rond hoeven te lopen. We zamelen kleding in en verdelen dit onder de kinderen. Waar nodig wordt er ook soms kleding aangeschaft.


Lunchen met de kinderen en vrijwilligersScholing


In Brazilië is de kwaliteit van het onderwijs slecht. De overheid stelt nog steeds niet genoeg geld beschikbaar om voor de openbare scholen te zorgen voor geschoolde leerkrachten, materialen zijn vaak oud of slecht te gebruiken en er wordt maar weinig uren les gegeven. Daarom is er voor de welvarende kinderen een particuliere school. Hier worden meer uren les gegeven, zijn de leerkrachten bekwaam en kunnen de kinderen werkelijk aan hun toekomst werken. Helaas is dit alleen weggelegd voor de kinderen uit de betere wijken. Afeto wil dit ook aan haar kinderen bieden. Een school waar ze zichzelf kunnen ontplooien en niet hoeven achter te blijven bij hun leeftijdsgenoten. Afeto wil dan ook zoveel mogelijk van haar kinderen op een particuliere school plaatsen en dit lukt gelukkig met de hulp van haar donateurs dan ook.Computerlessen


Sinds 2009 heeft Afeto een computerlokaal. Het gaat hier om een lokaal dat is ingericht voor het geven van lessen. Lessen die bedoeld zijn om de basisvaardigheden op de computer te leren. De kinderen beschikken thuis niet over een computer en ook op school is deze niet toegankelijk voor de leerlingen. Toch is het erg belangrijk dat de kinderen niet achter blijven en leren om te gaan hiermee. De computer is immers niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven.

Het computerproject richt zich erop de kinderen extra computervaardigheden aan te leren. Het doel is hen op deze manier aantrekkelijker te maken op de banenmarkt en zo te werken aan een betere toekomst. De leraren en leraressen hebben professionele vaardigheden op het gebied van educatie. De lessen worden dagelijks gegeven aan 80 kinderen, tijdens de 8 verschillende lestijden die er zijn.

Ze krijgen les van Juliana en Shayenne. Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om de lessen om Aan het einde van de cursus, wanneer deze met succes is voldaan zullen ze een certificaat krijgen.


Het computerlokaal


Blog van Peter: Engelse les bij Afeto


Van september 2010 tot februari 2011 ben ik vanuit Nederland naar Brazilië gegaan om daar Afeto te ondersteunen bij haar werk. Na een goede vergadering met de vrijwilligers in Nederland ben ik vertrokken naar Recife om daar voor vijf maanden stage te lopen. Als hoofdactiviteit koos ik om de kinderen Engelse les te geven. Omdat Brazilië een land is dat zich snel ontwikkeld en ook steeds belangrijker wordt ten opzichten van andere landen zal ook de Engelse taal steeds belangrijker worden. Echter is het zo dat heel erg weinig mensen de taal beheersen in Brazilië en cursussen erg duur zijn. Daarom was dit voor veel kinderen een hele speciale kans. Eén die hun in de toekomst zeker zal kunnen helpen.

Ik heb samen met Rosila de kinderen thuis opgezocht en zo de klassen samen gesteld. Er waren toen in het begin drie klassen met ongeveer 25 kinderen in totaal. Echter toen het gerucht door de wijk ging dat er bij Afeto Engels les werd gegeven stond er binnen de kortste keren een rij voor de deur en moesten er kinderen geweigerd worden. Met 35 kinderen in vier klassen zijn we dan ook begonnen, maar niet nadat de kinderen mij eerst hadden geholpen met mijn Portugees. Ik had een cursus Portugees gedaan in Nederland maar dit bleek duidelijk alleen een opstapje, echt spreken lukte niet met deze kennis. Na een aantal weken had ik meer taalbeheersing en dus kon voor mij het werk beginnen. Zelf had ik een aantal boeken met opdrachten meegenomen en met de paar boeken die we daar hebben en het internet erbij maakte ik elke dag Engelse opdrachten voor de kinderen. En hoewel de leeftijd van de kinderen nog redelijk laag was (9 tot 14 jaar) pikten ze snel de dingen op. Ik heb vooral veel les in basis dingen en woorden gegeven. Voor de jongste kinderen betekende dit dingen als verschillende soorten fruit, soorten sport, de letters van het alfabet en kleuren en andere zaken. De oudere kinderen leerde deze dingen erg snel en met hen ging ik dan ook aan de slag om te leren zichzelf voor te stellen en andere zinnen te maken. Aan het einde volgde er een toets en hierdoor schrokken helaas een aantal kinderen terug, maar ik heb met een enthousiaste groep de cursus af kunnen maken en ik heb ze geprikkeld om misschien, als de toekomst dat toelaat, meer Engels te leren en op die manier een streepje voor te hebben op de arbeidsmarkt.


Peter BrinkmanEngelse les


Terug naar navigatie

De familie

De familie van Lúcia da Silva.


Het gezin wordt gevormd door Lúcia da Silva (49 jaar), Marcelo Ferreira Leite (29 jaar), Jaciara Maria da Silva (26 jaar), Taciana Maria da Silva (19 jaar), Tiago José da Silva (17 jaar), Jacilene Maria da Silva (14 jaar) en João Henrique Silva (10 jaar) Alle leden van de familie zijn tien jaar gelden ingeschreven het worden sinds dien geholpen door Afeto en haar projecten.

Met de hulp van Afeto heeft de familie het huis verbouwd, mijn kinderen kunnen frequent naar een goede, particuliere school. Ook krijgen we goede voeding met veel groente en fruit die gedoneerd word. Verder krijgen we andere donaties die belangrijk zijn voor de familie.

Met Afeto in mijn leven heb ik samen met de kinderen een betere toekomst. De kinderen zijn geschoold en zijn gezond door de hulp van artsen. De stichting is als een tweede huis voor ons.

Ik doe verschillende dingen overdag bij Afeto. Ik haal de gedoneerde etenswaren op bij de supermarkt. Deze breng ik dan langs bij Afeto waar ervan gekookt wordt. Hierna help ik vaak nog even mee met andere zaken als schoonmaken en let ik op de kinderen terwijl ze ook bij Afeto zijn. Hier blijven we totdat ik de wijk in ga om het overige eten te verdelen onder de andere families. Veel van mijn kinderen zijn dan naar school toe.

Zonder Afeto was ons leven erg moeilijk geweest. Ze hadden dan niet naar school gekund, dan hadden ze gemakkelijker in de wereld van de drugs terecht kunnen komen. Ze hadden dan geen goede kansen hebben gehad voor de toekomst. Want wat wij graag willen in de toekomst is een goede baan voor de oudste kinderen of een opleiding. Verder zou ik via Afeto graag andere mensen willen leren kennen die Afeto misschien ook kan helpen.


De familie van Lúcia da Silva voor hun huis.

Terug naar navigatie

Wil jij bijdragen aan de toekomst van Stichting Afeto. Kijk dan even onder het kopje “Word donateur!”.